Welke hondenras het beste commando’s opvolgen en het meest lerend vermogen hebben

Over intelligentie van honden en verschillende hondenrassen zijn al decennia verschillende onderzoeksresultaten gepresenteerd. Daarbij is het begrip intelligentie een hele brede; op welke vlakken intelligentie worden getoetst is discutabel. Zo wordt gesproken van adaptieve intelligentie, ook wel zelfredzaamheid genoemd. Dan is er ook nog de zogenaamde uitvoerende intelligentie waarmee commando’s kunnen worden geïnterpreteerd en opgevolgd. Een andere populaire manier van onderzoeken in instinctieve intelligentie welke talenten van de honden onderzoekt en beoordeeld. Daarnaast bestaan er nog vele andere vormen van intelligentie, waaronder interpersoonlijk, kinesthetisch, ruimtelijk en dierlijke intelligentie.

Over de meest objectieve manier van intelligentie onderzoek zijn nu onomstotelijke gegevens beschikbaar. We hebben het dan over de uitvoerende intelligentie, ook wel “working intelligence” genoemd. Daarbij worden hondenrassen onderverdeeld in 6 klassen waarbij de eerste klasse het beste in staat is om commando’s te begrijpen én op te volgen en de zesde klasse daartoe het minst goed in staat bleek.

In de eerste klassen vallen de volgende hondenrassen:

 • Duitse herder
 • Rottweiler
 • Labrador retriever
 • Border collie
 • Golden retriever
 • Shetlandse schaapshond
 • Papillon
 • Australische veedrijvershond
 • Poedel
 • Doberman pinscher

Bovenstaande hondenrassen begrijpen commando’s al binnen vijf seconden en volgen het commando ook in 19 van de 20 gevallen op.

In totaal zijn de 141 meest bekende hondenrassen onderzocht. De 10 minste gehoorzame honden, die zich in de zesde klasse bevinden zijn:

 • Shih Tzu
 • Basset T
 • Mastiff T
 • Beagle
 • Pekinees
 • Bloedhond
 • Borzoi
 • Chow chow
 • Bulldog
 • Basenji
 • Afghanse windhond

Ze staan bovendien geselecteerd in de volgorde van gehoorzaamheid. Daarbij begrijpen bovenstaande honden pas na honderd keer het commando. Zelfs dan pas gehoorzamen ze in minder dan één op de drie keer.