Vergoeding van Ministerie voor euthanasie van hond

Broers Kor en Sinus Holm krijgen van het Ministerie van Economische Zaken zeshonderd euro schadevergoeding voor het verlies van één van hun honden. Zij wonen op een oud binnenvaartschip aan de Schellingwouderdijk. Er was een beroepszaak gaande van de broers tegen de inbeslagname van hun honden, ongeveer anderhalf jaar geleden. De honden zijn na een melding in beslag genomen, het ging over zes honden. De inbeslagname is uitgevoerd door de Landelijke Inspectie Dierenbescherming, die onder het Ministerie van Economische Zaken valt. De Inspectie had een vermoeden van verwaarlozing. Het heeft een maand geduurd voordat de broers hun honden, die door een dierenarts gezond werden verklaard, terug hebben kregen. Een van de honden is in het asiel geëuthanaseerd, omdat er sprake was van de gevolgen van een nekhernia.